Min baggrund

Certificeret og eksamineret narrativ psykoterapeut fra DISPUK. Uddannelsesforløbet følger Socialministeriets retningslinjer for uddannelser i psykoterapi.

Eksermineret i psykologi ved Roskilde Universitet i 2009.

Medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger foreningens etiske regler.

Medlem af STOK - Dansk forening for Systemisk Terapi og Konsultation.

Lederuddannet i 2003.

Har arbejdet som projektleder.

Uddannet jurist fra Københavns Universitet i 1994.

Jeg er pt. tilknyttet Lyngby - Taarbæk kommunes Akuttilbuddet. Her kan borgere i akut psykisk krise, med eller uden diagnose og uden forudgående visitation få tilbudt en krisesamtale og lagt en kriseplan. Akuttilbuddet har åbent 24/7.

Jeg er facilitator og underviser på Den Sociale Akutuddannelse (DSA) udbudt af Socialstyrelsen i samarbjede med Region Midtjylland. Uddannelsen forløber over 3 år og understøtter det krisearbejde, der skal udføres i de 14 nye Akuttilbud landet over.

Vedlagte artikel er skrevet til uddannelsesbrug på DSA til inspiration for nye akkuttilbudsmedarbejdere.

Formand for Adoption og Samfunds lokalforening Københavns Omegn 2010-15

Jeg deltog som paneldeltager i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabiliterings årlige konference i Vejle den 22-23. oktober 2015, med temaet: Recovery - Et stærkt paradigme eller et udvendet begreb?

Undervist Greve Kommunes Pædagogisk Psykiatriske Vejledningscenter i krisesamtaler.