Virksomheder

Er I trætte af det sprog, der tales på arbejdspladsen eller i teamet: dårlig stemning, magtkampe og konflikter, faldende produktivitet, manglende motivation og engagement, så kan jeg tilbyde forskellige forløb, der kan genoprette den gode stemning og engagementet.

Et forløb kan eksempelvis være at få sat ord på det, der ikke fungerer, og som I ønsker at sige farvel til, det I ønsker at beholde og det I gerne vil udvikle mere af. Får I den muligehed, bliver det lettere at trække i samme retning og skabe en positiv ændring i forhold til fastlagte mål.

Udsættes en medarbejder for en traumatisk hændelse, stress eller lignende tilbyder jeg samtaler, der stabiliserer situationen og bygger mennesket op igen.

Jeg tilbyder både individuel og gruppecoachingforløb, supervision og sparing på alle niveauer.

Kontakt mig på Samtalepartneren@gmail.com eller tlf. 25 70 81 86